SISTEMI ZA VIDEO NADZOR
ALARMNI SISTEMI
AUDIO-VIDEO SISTEMI
ELEKTROINSTALACIJE (JAKA I SLABA STRUJA)
INTERFONI I VIDEOINTERFONI
KONTROLA PRISTUPA I RADNOG VREMENA - KARTICE I ČITAČI KARTICA
RAČUNARI, SERVIS RAČUNARA I PODIZANJE OPERATIVNIH SISTEMA
LED RASVJETA
SERVIS SVIH ELEKTRO-UREĐAJA

Prevencija. Zaštita. Sigurnost.

Bezbrižnost je stvar izbora. A mi smo vaš najbolji izbor.


Šta su sigurnosni sistemi?

Sistem senzora koji služe za detekciju štetnih događaja kao što su: otvaranje vrata, lom stakla, kretanje u prostoru, pojava požara, curenje gasa, izlivanje vode i drugo. Kontrolni panel-alarmna centrala upravlja radom svih elemenata sistema, prima signale detektora i vrši uzbunjivanje pomoću sirena, prenos uzbune monitoring centru ili obavještava korisnika putem telefona ili GSM mreže.

Ko treba da ugradi alarmni sistem?

Nemojte sami da instalirate alarmi sistem ili da angažujete električare. Odabir visoko kvalitetne opreme sistema nije garancija da će sistem ispravno funkcionisati. Pravilna-profesionalna instalacija mora pored osnovne funkcije komponenti da obezbjedi i pouzdanu protiv sabotažnu zaštitu, koja je od kritične važnosti da vaš sistem funkcioniše onda kada to stvarno bude potrebno, a ne da jednostavno bude sabotiran.

Profesionalnost

Profesionalna instalacija sistema garantuje veliku pouzdanost sistema, što priznaju mnoge osiguravajuće kompanije odobravajući vam velike popuste i do 30% na premije osiguranja, neprofesionalna instalacija vam neće doneti ove prednosti. Profesionalna instalacija sistema i redovno održavanje vam omogućuju i značajno dužu garanciju na opremu sistema. Profesionalna instalacija nudi maksimalnu zaštitu po razumnoj ceni uz veliko iskustvo i stalno usavršavanje instalatera.

Naši skorašnji radovi

Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder

Ako čovjek ne promisli o problemima koji su udaljeni, bit će pun briga kad mu se približe.

Konfučije

AVS Systems

Razvoj tehnologije u oblasti elektronike promjenio je naš život, naše navike i običaje. Integrisani elektronski sklopovi postali su naša svakodnevnica, naš saputnik. Savremeno življenje podrazumjeva korištenje kompjetera, digitalnog telefona, satelitske televizije, videointerfona, sistema za zaštitu od provale i požara. Stambeni poslovni objekti kao i drugi objekti, (škole, kina, pozorišta...) standardno se projektuju i opremaju sa interfonskim ili videointerfonskim sistemom, telefonskom i RTV instalacijom, sistemom za zaštitu od provale i požara, sistemom za videonadzor.... Standardi koji definišu normative o projektovanju, ugradnji i korištenju ovih sistema također se mjenjaju. Svi ovi sistemi zahtjevaju projektovanje i izradu električne instalacije. Elektroinstalacioni materijali i način njihove ugradnje prilagođava se karakteristikama uređaja.

Firma “AVS Systems” formirana je sa namjerom da udovolji željama kupaca u primjeni tehnološki savremenih uređaja i sistema: interfonskih i videointerfonskih sistema, telefona, kompjutera, sistema videonadzora, sistema zaštite od provale i požara i još mnogo toga...

O firmi

Avs Systems je firma osnovana u avgustu 2013.godine. Mi smo tim mladih stručnjaka sa značajnim iskustvom. Vršimo servis, usluge i prodaju na području cijele Bosne i Hercegovine i šire.

Usluge i savjeti

Vršimo instalacije jake i slabe struje.
Štedimo vaše vrijeme. 
Pružamo stručne savjete i usluge u vezi sa svim poslovima koje obavljamo.

Kontakt

 • Kontakt telefon 1:
  (+387) 62 / 081 981
 • Kontakt telefon 2:
  (+387) 66 / 081 981
 • Email:
  info@avs.ba
 • Adresa:
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina